EN STARK PARTNER MED RÄTT LÖSNING TILL VARJE UPPGIFT

Packsystem AB är ett ungt bolag, men med över 30 års branscherfarenhet.
Under denna tid har vi samlat på oss en avsevärd erfarenhet, en kompetens som står till ditt förfogande.

Vår filosofi är att med lyhördhet för kundernas behov utveckla och marknadsföra rätt lösningar och ge unika förslag för varje enskild part.

VERKTYG FÖR EFFEKTIVITET, ERGONOMI OCH EKONOMI

Tid är pengar, sällan är detta talesätt så tydligt som i arbeten där man upprepar samma moment många gånger. Varje sparad sekund i ett arbetsmoment som repeteras ofta blir bättre produktivitet och ekonomi när du utvärderar ditt projekt.
Vi utvecklar och säljer produkter för att ge dig bättre lönsamhet. Rätt ergonomisk utformning gör att arbetet går lättare, samtidigt som arbetsskador förebyggs. Verktyg med hög kvalitet ger minskat stillestånd.

MILJÖTÄNKANDE

Ett globalt problem idag är att den ekonomiska expansionen i världen inte är i balans med tillgängliga naturresurser. Vi strävar efter att vara en leverantör som drivs av behoven hos våra kunder, samtidigt som hänsyn tas till miljöfrågor. Packsystem AB kommer att introducera och leverera nya kostnadseffektiva hållbara material och tekniska lösningar både gällande förbrukningsmaterial och transportförpackningar.