Banderollering

Packsystem AB,
Banderollering, för effektiv emballering

Banderollering ett praktiskt och enkelt sätt att förpacka de mest skilda produkterna som exempelvis cellplast, matvaror, böcker, dvd-skivor.
Banderollering kan i många fall användas i stället för bandning eller krympfilmning som ett kostnadseffektivt sätt att förpacka produkter.

Användningsområden

Användningsområden

Exempel på användningsområden som lämpar sig för banderollering.

BandAll BA-Standard

BandAll BA-Standard

Banderolleringsmaskin med bågbredder mellan 240 – 960 mm

BandAll med printer

BandAll med printer

BandAll utrustad med printer och extern rulle för banderollbanden

Bandmaterial

Bandmaterial

Vi kan leverera band till alla på marknaden förekommande fabrikat av banderolleringsmaskiner.