Pallöpare

Packsystem AB,
Pallöpare, ett ergonomiskt verktyg / hjälpmedel för bandning

Pallöpare

Pallöpare

3.5/5 rank (10 votes)

Pallöparen är ett ergonomiskt verktyg / hjälpmedel för bandning / säkring av gods på lastpall.