Pneumatiska bandspännare

Packsystem AB,
Tryckluftsdrivna stålbandare för stålband.

Packsystem ABs stålbandsspännare finns för stationär och mobil användning. Stålband i bredderna mellan 13 till 32 mm kan spännas. Förslutning kan ske med eller utan stålbandsplomber, beroende på val av stålbandare.

Stålbandare, plomblös förslutning (2)

Pneumatiska bandare. Förslutning utan plomber.
Stålbandare, plomblös förslutning

Stålbandare för plomber (4)

Pneumatiska bandare. Förslutning med plomber.
Stålbandare för plomber