Om sträckfilm
3.3/5 rank (4 votes)

Sträckfilm används för att säkra kartonger och gods på pall genom att en tunn film sträcks ut och viras runt pallen. Filmen vill efter utsträckning gå tillbaka till sin ursprungliga längd vilket gör att filmen hela tiden kramar runt godset.

 

Packsystem Sträckfilm

Packsystem AB marknadsför ett av de bredaste sortimenten av sträckfilmer från de ledande tillverkarna i Europa. Valet av sträckfilm avgörs av olika förutsättningar:
· Vad har man för maskin? (Hastighet, typ av broms/sträckning)
· Vad väger pallarna? (Tunga pallar kan behöva tjockare eller starkare film)
· Hur ser pallarna ut? (Jämna eller ojämna avgör punkteringsmotstånd)
· Vad innehåller pallarna? (Ömtåligt gods, säckar)
· Skall pallarna stå utomhus? (Behövs UV-stabilisering)
· I vilken temperatur plastas pallarna? (Filmning utomhus eller i frys)
· Skall klibbet på filmen vara på in- eller utsidan?

Hur mycket sträcks filmen?
Maskiner med traditionell broms (fjäderbelastad broms eller liknande) sträcker sällan filmen över 30 %. Det beror på att filmen då skulle dra av godset från pallen. För att sträcka filmen mer krävs att maskinen har motordriven försträckning där filmen sträcks ”i maskinen” innan den kommer på pallen. Då kan sträckningen bli upp till 300 %.

Vilken tjocklek skall jag använda?
Det optimala för all användning av sträckfilm är att förbruka så lite film som möjligt men samtidigt få en så stabil pall som krävs. Det viktiga är inte vad filmen kostar outsträckt, utan vad kostnaden är efter att filmen sträckts ut runt pallen. Det ger den bästa totalekonomin.
Däremot att sträcka ut filmen så mycket att mindre än 5 µ (0,005 mm) av filmen återstår är dock att gå för långt. Risken är då att filmen spricker eller trasas sönder när pallarna på lastbilsflaket skrapar emot varandra. Nedan finns en tabell som visar sambandet mellan ursprunglig och utsträckt film vid olika sträckning.

Sträckfilmstjocklek

Det gröna området är optimal användning. Rött område är för stort utnyttjande av filmen. Blått är för mycket tunga pallar och grått område är får lågt utnyttjande av filmen.

Hur mycket film förbrukas med olika försträckning och tjocklekar?
Hur mycket man förbrukar beror på inställningarna på maskinen. Det har tagits fram en formel för att räkna ut just Din sträckfilmsförbrukningen av Dina pallar. Nedan följer ett exempel med EUR-pall som kryssfilmas (upp och ner), har 2 botten- och 2 toppvarv samt en pallhöjd på 210 cm.

Sträckfilmsförbrukning

Alla värden i gram sträckfilm per pall (g/pall)
Exempel 1
Man har en vanlig broms som sträcker 30 % och använder 20 µ film. Förbrukningen är 339 g/pall idag men blir 153 g/pall med 9 µ film. En besparing på 186 g/pall eller 55 %!
Exempel 2
Man har en motordriven försträckning som sträcker 200 % och använder 23 µ film. Förbrukningen är 169 g/pall idag men blir 125 g/pall med 17 µ film. En besparing på 44 g/pall eller 26 %!
Exempel 3
Vid en maskininvestering är det viktigt att räkna på hur många pallar man kommer att plasta. Motordriven försträckning medför dyrare maskininvestering jämfört med enklare broms, men sträckfilmsförbrukningen halveras alltid vid samma tjocklek.